Effective intensity, given range by day

Luminous range (nautical miles)     0.0 - 21.0      
Atmospheric visibility (nautical miles)     0.0 - 20.0      
Sky luminance (candela/square metre)      
         
 
Threshold of illuminance   0    
Atmospheric transmissivity per mile   0    
 
Effective intensity required (candela)   0